Sairaaloissa, laboratorioissa ja muissa vaativissa olosuhteissa huoneiden välisiä paine-eroja voidaan hallita yli- ja alipaineistuksen avulla työskentelyn sekä tuotteen puhtauden varmistamiseksi.

Huoneiden paine-eron valvontaan tarkoitettu DPT mittaa puhdastilan paine-eroa suhteessa ulkoilmaan. Pienetkin paine-erot mittaava DPT250-R8-AZ-D-S on erinomainen valinta, kun vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja toimintavarmuutta tilojen paineistuksessa.

Paine-eromittauksien lisäksi puhdastiloissa on tärkeää mitata myös lämpötilaa ja kosteutta. Näihin mittauksiin loistava valinta on kosteus- ja lämpötilalähetin RHT. Kaikki puhdastilasovellukseen tarkoitetut laitteet sisältävät kenttäkalibrointi mahdollisuuden ja niihin on saatavilla kalibrointitodistus.

Laitteidemme avulla saavutetaan keskeytymätön tuotanto puhdastiloihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja jatkuvaa valvontaa.

DPT250-R8-AZ-D-S (1.) valvoo laboratoriotilan ylipainetta. Digitaalinen paine-erokytkin DPI (2.) ohjaa releellä hälytysmajakan päälle, jos tilan ylipaine alittaa raja-arvon. RHT (3.) kertoo automaatiojärjestelmälle huonelämpötilan ja -kosteuden. Analoginen viisarimittari DPG (4.) on helppolukuisuutensa ansiosta sopiva laite kertomaan käyttäjälle huuvan alipaineen. PTE-Cable (5.) mittaa kylmäkaapin lämpötilaa ja mahdollistaa pitkän aikavälin historiatiedon keräämisen.