Tietosuojaseloste

HK Instruments Oy huolehtii lainmukaisesta tietosuojakäytännöstä.

1. Rekisterinpitäjä / Rekisteriasioita Hoitava Henkilö / Tietosuojavastaavaa

Nimi: HK Instruments Oy / Eetu Marjamäki
Y-tunnus: 0873072-9
Osoite: Keihästie 7
Postinumero: 40950
Postitoimipaikka: Muurame
Puhelinnumero: +358 44 720 0957
Sähköpostiosoite: eetu.marjamaki@hkinstruments.fi

2. Rekisterin Käyttötarkoitus

Käytämme kerättäviä henkilötietoja asiakassuhteita koskevissa asioissa, kuten myynti, tilausten ja asiakkuuksien hallinta, varastointi tai muut yrityksemme tarjoamat palvelut. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja pääasiassa sopimuksen perusteella tai asiakkaan antamalla erillisellä suostumuksella, tai perustuen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen tai asiakassuhteeseen liittyvään rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Verkkosivuvierailijoiden tietoja käsitellään muun muassa tietoturva-asioista huolehtimiseen ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keräystä varten, perustuen kävijän antamiin suostumuksiin esimerkiksi evästeiden hyväksymisen kautta.

3. Tietojen Keräämisen Ja Käsittelyn Peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Rekisterin Tietosisältö

Keräämiämme tietoja ovat muun muassa yrityksen, ostajan tai myyjän nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

5. Tietojen Säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset Tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset Tietojen Luovutukset Ja Tietojen Siirto EU:N Tai Euroopan Talousalueen Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (Cookies)

Käyttö Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin Suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen Päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn Oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.