HK Instrumentsin ilmanlaatulähettimet mittaavat hiilidioksidia, VOC-pitoisuutta (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä), pienhiukkasia, suhteellista kosteutta, lämpötilaa ja hiilimonoksidia. Laitteita on saatavilla sekä huone- että kanavamittauksiin.