Siro

Monikäyttöinen sisäilmanlaatulähetin rakennusautomaatiojärjestelemiin

Siro on muotoilultaan moderni sisäilmanlaatulähetin nykyaikaisilla komponenteilla. Siro-sarjan laitteet on varusteltavissa useilla ilmanlaatuantureilla. Laitteeseen on valittavissa lämpötila- (T) ja kosteusmittauksen (rH) lisäksi hiilidioksidin (CO2) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus tai vaihtoehtoisesti pienhiukkasmittaus (PM).  Ulkoisten laitteiden ohjausta varten Sirossa on neljä vapaasti konfiguroitavaa ulostuloa jänniteviestillä sekä valinnaisena Modbus-kommunikaatioväylä ja ulostulot virtaviestillä.

 

Siro-sarjan laitteet on saatavilla käyttöliittymällä, joka sisältää LCD-näytön ja kolme painonäppäintä. Laitteille ilman käyttöliittymää on saatavilla erillinen käyttöönottotyökalu. Siro käyttää alan standardin mukaista NDIR-mittausperiaatetta ja itsekalibroituvaa ABC logicTM -logiikkaa CO2-mittauksessa.

 

Siro-sarjan laitteissa on:

  • Useita anturivaihtoehtoja sisäilman laadun mittaamiseen (CO2,
    VOC, PM, rH, T).
  • Kenttäkalibroitavat ulostulot valituille mittauksille.
  • Suhteelliset ulostulovaihtoehdot sisältäen jänniteviestin (0–10 V, 0–5 V, 2–10 V) sekä valinnaisena virtaviestin (4–20 mA).
  • Poikkeutus (offset) -ominaisuus, joka mahdollistaa kenttäkalibroinnin jokaiselle mittausparametrille (CO2, VOC, PM, rH, T).
  • Valinnaisena käyttöliittymä, joka sisältää LCD-näytön sekä painonäppäimet.

 

Tekniset tiedot

Tarkkuus:
CO₂: ±43 ppm + 3 % lukemasta (tyypillinen),
lisäksi ±60 ppm ensimmäisille viikoille
Suhteellinen kosteus: ±2,4 % rH (tyypillinen kun 20 °C, 30 % rH)
Lämpötila: ±0.5 °C (tyypillinen kun 20 °C)
VOC*: ±15 % lukemasta (tyypillinen)
*VOC-anturi on viritetty tyypilliselle 22 VOCin IAQ-seokselle (määritetty Mølhave et al. 1997)
PM:
0…100 μg/m3:
PM2.5: ±15 μg/m3 (kun 25 °C ±5 °C)
PM1/PM10*: ±25 μg/m3 (kun 25 °C ±5 °C)
100…1000 μg/m3:
PM2.5: ±15 % (kun 25 °C ±5 °C)
PM1/PM10*: ±25 % (kun 25 °C ±5 °C)
*PM1- ja PM10-arvot lasketaan PM2.5 mittauslukemasta hiukkaskoon oletusjakaumalla.
Mittauselementit: CO2: Non-dispersive infrared (NDIR)
VOC: Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
PM: Optinen valonsirontaan perustuva mittaus
Lämpötila: Integroitu CMOSiin
Suhteellinen kosteus: Kapasitiivinen anturi
Mittayksiköt: CO2: ppm
Suhteellinen kosteus: % rH
Lämpötila: °C
VOC CO2eq: ppm
TVOC: ppm, μg/m3
PM1/2.5/10: μg/m3
Kalibrointi (CO2): Automaattisesti itsekalibroituva ABC LogicTM -logiikka
Käyttöjännite: 24 VDC/VAC ±10 %
Ulostulosignaali 1–4: 0…10 V (valinnaisena 2...10 V / 0...5 V, vaatii näytön tai konfigurointityökalun)
Valinnainen 4...20 mA
valitulle mittaukselle (CO2, VOC, PM, rH tai T)
Käyttölämpötila: 0...50 °C
Tiiveysluokka: IP20

Siro

Esimerkki
Siro-CO2-T-D

Tuotenimi

Tuoteryhmä

Siro
Sisäilmanlaatulähetin
Siro

CO2-anturi

-CO2
CO2-anturi (vaihtoehto ei saatavilla PM-anturin kanssa)
Ei CO2-anturia
-CO2

VOC-anturi

-VOC
VOC-anturi (vaihtoehto ei saatavilla PM-anturin kanssa)
Ei VOC-anturia

PM-anturi

-PM
PM-anturi (vaihtoehto ei saatavilla CO2- ja VOC-anturien kanssa)
Ei PM-anturia

Kosteusanturi

-rH
Kosteusanturi
Ei kosteusanturia (vaihtoehto ei saatavilla VOC-anturin kanssa)

Lämpötila-anturi

-T
Lämpötila-anturi
Ei lämpötila-anturia (vaihtoehto ei saatavilla VOC- tai rH-anturien kanssa)
-T

Ulostulo

Jänniteulostulo
-A
Jännite- ja virtaulostulo

Näyttö

-D
Näyttö
Ei näyttöä
-D

Muut Sisäilman laatu: