YM-3

YM-3 ylipainemittari on suunniteltu S1-, S2- sekä kalliosuojien ylipaineen mittaamiseen, seurantaan ja tiiveyden testaamiseen. Ylipainemittari on suojattu kestämään voimakasta tärinää sekä mittayhteiden kautta tulevat paineiskut. Ylipainemittarissa on erikoisrakenne, joka estää ylipainemittarinesteen valumisen ulos ylipainetilanteessa.

 

YM-3 on VTT:n sertifioima.

Tekniset tiedot

Tarkkuus (MM±100500): -100...100 Pa ±5 Pa
100...500 Pa ±25 Pa
Ylipaine: Staattinen paine: -20...300 kPa
Mittausalueet: -100...100...500 Pa
Vaatimustenmukaisuus: Kestää äkillisen nopeudenmuutoksen 2,5 m/s, 30 g
Kestää yhtäjaksoista tärinää 25 Hz, 10 g
Suojattu kestämään paineen ja tärinän aiheuttamia rasituksia
Täyttää EU:n CE-merkinnälle asetetut vaatimukset:
RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Täyttää Sisäasiainministeriön erityismääräyksen 409/2011
VTT on myöntänyt ylipainemittarille sertifikaatin Nro VTT-C-12329-18

Muut Paine-eromittarit ja manometrit: