HK Instrumentsille Future Workplaces -sertifikaatti

HK Instruments ja koko Produal Group saivat tänäkin vuonna Future Workplaces -sertifikaatin sisäisessä Siqni-henkilöstötyytyväisyyskyselyssä.

 

Kyselyn tarkoitus on kartoittaa, mitkä ovat henkilöstölle merkityksellisimmät tekijät ja miten ne toteutuvat yrityksessä. Ansaittu sertifikaatti on osoitus siitä, että nämä merkitykselliset tekijät toteutuvat työntekijöiden mielestä hyvin. Kysely nostaa myös esille ne tekijät, missä meillä on vielä parannettavaa. Tämä auttaa meitä kehittämään yritystämme sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmista.