UKCA-merkintä tuotteisiin

Iso-Britannian EU-eron myötä Euroopan talousalueen tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta kuvaava CE-merkintä ei enää ole sellaisenaan riittävä UK:ssa myytäville tuotteille. Vuoden 2023 alusta alkaen UK:n markkinoille (Englanti, Skotlanti ja Wales) saatettavat tuotteet tulee olla varustettu UKCA-merkinnällä ja niille tarvitaan erillinen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC = Declaration of Conformity).

 

HK Instrumentsin tuotteiden tuotetarrat muuttuvat vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin niistä löytyy CE-merkinnän rinnalla UKCA-merkintä.

 

Lisätietoja UKCA-merkinnästä: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking