HK Instruments valmistaa helppokäyttöisiä mittalaitteita sisä- ja ulkotiloihin.

Passiiviset ulkolämpötila-anturit ovat käytössä luotettavia ja vähentävät kaapeloinnin tarvetta. Antureiden avulla voidaan ennakoida rakennuksen lämmitystarve. Nestepainelähettimien avulla taas voidaan tarkkailla kaukolämpö- ja kylmäpiirejä sekä havaita mahdolliset vuodot ja ennaltaehkäistä vesivahingot. 

TEU (5) mittaa ulkovaloisuutta, TEHR (3) huonelämpötilaa ja TEAT (1) lämmitysjärjestelmän nesteen lämpötilaa. Yhdessä nämä anturit mahdollistavat ennakoivan lämmitysverkoston säädön. PTL-Heat (2) valvoo lämmitysverkoston painetta ja hälyttää vuodoista paineen laskiessa.  DPT-Priima (4) mittaa paine-eroa rakennuksen ulkovaipan yli. Tämän avulla tulo- ja poistoilmamäärät saadaan pidettyä halutussa tasapainossa häiriöistä huolimatta. SPP (6), staattinen paineportti, joka on yhdistetty DPT-Priimaan, vähentää suoran tuulen ja puuskien aiheuttamia mittausvirheitä.