HK Instruments valmistaa helppokäyttöisiä mittalaitteita sisä- ja ulkotiloihin.

Passiiviset ulkolämpötila- ja valoisuusanturit ovat käytössä luotettavia ja vähentävät kaapeloinnin tarvetta. Antureiden avulla voidaan ennakoida rakennuksen lämmitystarve ja ohjata ulkovalaistusta älykkäästi ja energiatehokkaasti. Nestepainelähettimien avulla taas voidaan tarkkailla kaukolämpö- ja kylmäpiirejä sekä havaita mahdolliset vuodot ja ennaltaehkäistä vesivahingot. 

PTE-OI (5) mittaa ulkovaloisuutta sekä -lämpötilaa. Yhdessä huonelämpötilaa mittaavan TEHRin (3) ja lämmitysjärjestelmän nesteen lämpötilaa mittaavan TEATin (1) kanssa anturit mahdollistavat ennakoivan lämmitysverkoston säädön. PTL-Heat (2) valvoo lämmitysverkoston painetta ja hälyttää vuodoista paineen laskiessa. PTE-OI:n valoisuusmittauksen avulla säädetään, milloin ulkovalaistus kytkeytyy päälle ja pois. DPT-Priima (4) mittaa paine-eroa rakennuksen ulkovaipan yli. Tämän avulla tulo- ja poistoilmamäärät saadaan pidettyä halutussa tasapainossa häiriöistä huolimatta. SPP (6), staattinen paineportti, joka on yhdistetty DPT-Priimaan, vähentää suoran tuulen ja puuskien aiheuttamia mittausvirheitä.