Sairaaloissa, laboratorioissa ja muissa vaativissa olosuhteissa huoneiden välisiä paine-eroja voidaan hallita yli- ja alipaineistuksen avulla työskentelyn sekä tuotteen puhtauden varmistamiseksi.

Huoneiden paine-eron valvontaan tarkoitettu paine-erolähetin mittaa puhdastilan paine-eroa suhteessa viereiseen huoneeseen. Pienetkin paine-erot mittaava DPT-Priima on erinomainen valinta, kun vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja toimintavarmuutta tilojen paineistuksessa. Paine-eromittauksien lisäksi puhdastiloissa on tärkeää mitata myös lämpötilaa ja kosteutta. Näihin mittauksiin loistava valinta on kosteus- ja lämpötilalähetin Siro. Kaikkiin puhdastilasovelluksiin tarkoitettuihin laitteisiin on saatavilla myös kalibrointitodistus. Laitteidemme avulla saavutetaan keskeytymätön tuotanto puhdastiloihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja jatkuvaa valvontaa.

DPT-Priima-AZ-D-S (1) ja DPT-CR-MOD (6) valvovat laboratoriotilan ylipainetta. DPT-CR-MOD on kytketty Siro-rH-lähettimeen (3), joka lähettää tiedon huonelämpötilasta ja -kosteudesta sekä DPT-CR-MODille että automaatiojärjestelmälle. Täten DPT-CR-MODin näytöltä voi lukea paine-eron lisäksi myös suhteellisen kosteuden ja lämpötilan. Elektronisen paine-erokytkimen DPI:n (2) rele ohjaa hälytysmajakan päälle, jos tilan ylipaine alittaa raja-arvon. Analoginen viisarimittari DPG (4) on helppolukuisuutensa ansiosta sopiva laite kertomaan käyttäjälle huuvan alipaineen. TEKY6S (5) mittaa kylmäkaapin lämpötilaa ja mahdollistaa pitkän aikavälin historiatiedon keräämisen.