Sairaaloissa, laboratorioissa ja muissa vaativissa olosuhteissa huoneiden välisiä paine-eroja voidaan hallita yli- ja alipaineistuksen avulla työskentelyn sekä tuotteen puhtauden varmistamiseksi.

Huoneiden paine-eron valvontaan tarkoitettu paine-erolähetin mittaa puhdastilan paine-eroa suhteessa ulkoilmaan. Pienetkin paine-erot mittaava DPT-Priima on erinomainen valinta, kun vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja toimintavarmuutta tilojen paineistuksessa. Paine-eromittauksien lisäksi puhdastiloissa on tärkeää mitata myös lämpötilaa ja kosteutta. Näihin mittauksiin loistava valinta on kosteus- ja lämpötilalähetin RHT. Kaikki puhdastilasovellukseen tarkoitetut laitteet sisältävät kenttäkalibrointimahdollisuuden ja niihin on saatavilla kalibrointitodistus. Laitteidemme avulla saavutetaan keskeytymätön tuotanto puhdastiloihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja jatkuvaa valvontaa.

DPT-Priima-AZ-D-S (1) valvoo laboratoriotilan ylipainetta. Elektronisen paine-erokytkimen DPI:n (2) rele ohjaa hälytysmajakan päälle, jos tilan ylipaine alittaa raja-arvon. Siro-rH (3) kertoo automaatiojärjestelmälle huonelämpötilan ja -kosteuden. Analoginen viisarimittari DPG (4) on helppolukuisuutensa ansiosta sopiva laite kertomaan käyttäjälle huuvan alipaineen. PTE-Cable (5) mittaa kylmäkaapin lämpötilaa ja mahdollistaa pitkän aikavälin historiatiedon keräämisen.